Εκθέσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Έκθεση Κυπριακών Προιόντων και Υπηρεσιών Made in Cyprus
27-29 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΚΑΣΟΛ, ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

High tech Developed in Cyprus
5 Οκτωβρίου 2019
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΚΑΣΟΛ, ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ